Examen Inleiding in de filosofie met inbegrip van wetenschapsleer augustus 2015